Actueel

Blog

QDelft gestart met de herbouw van het Donorregister

Het Donorregister is in 1998 opgericht om de Wet op orgaandonatie uit te voeren. Deze wet bepaalt dat iedereen van 12 jaar of ouder die is ingeschreven bij een Nederlandse gemeente, een keuze kan maken over orgaandonatie en deze keuze kan vastleggen in het Donorregister. De registratie biedt duidelijkheid voor alle betrokken partijen rondom orgaandonatie.

Op 1 juli 2020 wordt de nieuwe donorwet van kracht. Volgens de nieuwe donorwet moet elke ingezetene van 18 jaar en ouder worden geregistreerd. Indien iemand – na herhaalde aanschrijving - geen keuze maakt, komt deze persoon met ‘geen bezwaar’ in het register te staan. Het is te allen tijde mogelijk om dit aan te passen en alsnog een keuze te maken. Vanwege de nieuwe donorwet is er in 2018 een aanbesteding uitgezet om het register volledig te herbouwen. Na een intensief aanbestedingstraject is de opdracht gegund aan Atos/QDelft.

In het vernieuwde register komen dezelfde keuzemogelijkheden als in het huidige register. De keuzes welke reeds zijn ingevuld in het register, worden gemigreerd naar de nieuwe applicatie. Uiteraard is het mogelijk om te allen tijde je keuze aan te passen.

Na het van kracht worden van de nieuwe donorwet worden Nederlandse ingezetenen boven de 18 jaar door middel van een brief op de hoogte gesteld van de veranderingen. Hierdoor wordt een grote drukte op zowel de website https://www.donorregister.nl/ als het registratiesysteem verwacht. Deze drukte kan echter geen reden zijn dat de wilsbeschikking niet raadpleegbaar is waardoor een arts niet kan zien hoe iemand in het Donorregister staat geregistreerd. QDelft ontwikkelt het register op een dusdanige manier dat de wilsbeschikking te allen tijde ingezien kan worden door de artsen van de Nederlandse Transplantatie Stichting.

Wij zijn enthousiast dat we aan dit maatschappelijk project mogen meewerken!

Onderwerpen: Donorregister, CIBG