Actueel

Blog

Uitbreiding directie QDelft

QDelft heeft per 1 januari 2019 haar directie uitgebreid. Naast de huidige algemeen directeur, Sander Kluin wordt Patrick Smulders verantwoordelijk voor personeel en kennisontwikkeling en Arnaut de Rijk voor operationele activiteiten. Sander Kluin blijft verantwoordelijk voor algemene zaken, verkoop en financiën. Sinds 2008 bekleedt hij de functie van directeur en heeft hij de groei naar 100 medewerkers gerealiseerd.

De organisatie is in 1996 opgericht en is gespecialiseerd in het ontwerpen, ontwikkelen, hosten en beheren van (web)applicaties en centrale voorzieningen. De opdrachtgevers bevinden zich voornamelijk in de publieke sector. Tot de opdrachtgevers behoren o.a. CIBG, Studielink, Kiesraad, NVM, ProRail, Kanselarij der Nederlandse Orden en diverse ministeries zoals OCW, VWS en BZK.

QDelft is in de afgelopen jaren versneld gegroeid naar 100 medewerkers in 2019 en heeft de ambitie uitgesproken deze groei door te willen zetten. Om dit te faciliteren en de dienstverlening te verbeteren is ervoor gekozen om de directie uit te breiden.

De twee nieuwe directieleden zijn beiden geruime tijd werkzaam bij de organisatie en waren reeds lid van het managementteam. Arnaut de Rijk (1975) is sinds 2005 in dienst en heeft diverse rollen binnen de organisatie vervuld. Vanuit zijn rol als ontwikkelaar is hij doorgegroeid naar projectleider, waarbij hij sinds 2012 verantwoordelijk was voor de operationele activiteiten.

Patrick Smulders (1973) is sinds 2012 als teamleider in dienst en was verantwoordelijk voor de projecten van het CIBG, de grootste opdrachtgever van QDelft. Samen met de ontwikkelteams heeft hij een hoge klanttevredenheid weten te bereiken door de succesvolle uitvoeringen van maatschappelijk relevante projecten zoals Donorregister, Implantatenregister en diverse onderwijsregisters. 

De nieuwe directie van QDelft, v.l.n.r. Patrick Smulders, Arnaut de Rijk en Sander Kluin.

Onderwerpen: Directie, QDelft